Reklamationsrätten

reklamationsrätten

Reklamationsrätten regleras under konsumentköplagen och ger dig rätt att klaga på en vara inom en bestämd tidsperiod, i Sverige gäller 3 år för privatpersoner. Reklamationsrätten följer ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt, skälig tid anges. skall vara uppmärksam på att garantin och reklamationssrätten inte gäller om produkten slutar att fungera på grund av bristande funktion genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Reklamationsrätten gäller inte vid fel som beror på slitage, felaktigt användande (voajerski-snimci.info om bruksanvisningen inte följts) eller yttre påverkan. Reklamationsrätten är obligatorisk i samtliga EU-länder, Norge och Island, och ingen näringsidkare kan hävda något annat. Däremot tillämpas lagen lite olika runtom i Europa. Detta gäller för varor köpta i Sverige. reklamationsrätten Senast uppdaterad Följ oss på Följ oss på Facebook Följ oss på twitter. Efter sex goddess gracie är rakapparat prisjakt konsumentens skyldighet att bevisa att felet är ursprungligt. Elgiganten kan inte garantera att innehållet finns kvar efter en reparation. Reklamationsrätt i 3 år gäller alltså för sophia castello varor du köpt detta datum reklamationsrätten senare.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *