Vad är p-värde

vad är p-värde

Ett P-värde är sannolikheten att erhålla ett värde på testvariabeln som är minst lika avvikande från det hypotetiska värdet enligt nollhypotesen som det faktiskt erhållna värdet. Vid beräkning av denna sannolikhet förutsätts nollhypotesen vara sann. Ett annat uttryck är prob-value, hämtat från engelskans probability value. Ett slumpmässigt urval ger ett observerat värde som jämförs med det värde man väntar sig enligt en i förväg uppställd nollhypotes. Programmet beräknar sannolikheten P att få minst så stor skillnad som konstaterats mellan det observerade värde som ett slumpmässigt urval ger och det värde som förväntas enligt en. Jag behöver veta och få hjälp med hur man förklarar vad ett p-värde är. men även vad det är för. vad är p-värde

Vad är p-värde Video

Uträkning N-värde

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *