Tf chef

tf chef

En tillförordnad chef har ofta också en tidsbegränsad period för sin position (bortser här från att denne iofs också kan ha sökt det ordinarie jobbet). Emellertid är tidshorisonten inte bara ett par dagar för en TF, utan kan vara veckor/månader - vilket gör att en TF-chef också måste lösa princip-frågor som inte. Ofta innebär det att en underordnad tillfälligt tar ett steg uppåt i karriären, "när chefen är borta"; ibland med lönetillägg p.g.a. tjänstgöring i högre befattning. Befogenheterna hos den som beslutat ska alltid framgå genom förkortningarna tf och tjf (eller motsvarande fullt utskrivet) i anslutning till undertecknandet av. förvaltningschef i samråd med kommunchef som utser tjänsteförrättande chef. Beslut om anställning högst tre månader är enligt de flesta nämnders delegationsordningar ren verkställighet. Detta innebär att beslut om tjänsteförrättande chef inte behöver anmälas som delegationsärende till nämnden. Tillförordnad chef (t.f.). tf chef

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *